Mål 8:

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Spørgsmål

Hvad forstår I ved begrebet anstændig? Hvilke værdier udtrykker det?

Nogle opfatter økonomisk vækst som et samfundsgode, andre regner det som et samfundsproblem. Kan vi på grundlag af Bibelen og den kristne tro mene noget om dette?

Udfordring

Ved I, om noget af det, I ejer, er produceret af dårligt lønnede arbejdere ude i verden?

Hvad kan I sammen med andre gøre for at bekæmpe uværdige forhold i tekstilindustrien eller andre industrier, som vi er afhængige af?

Bøn

Jesus Kristus, vor bror, du som går med os på hverdage og helligdage,
lad os alle deltage med de evner og kræfter, vi har.

Lad os dele arbejde og ansvar mellem os, uden tvang og med glæde.
Lad der blive vækst, der hvor det er nødvendigt, og lær os at takke og nøjes med det, der er nok.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17