2 Stop sult


Se præsentation

Hvert niende menneske er underernæret. Hvem er de? Hvilke ansigter skjuler sig bag denne statistik? De findes over hele verden, men de fleste bor i Asien, Afrika og Latinamerika, og der er flere kvinder end mænd.

Underernæring opstår, når et menneske får for få næringsstoffer som kalorier, proteiner, vitaminer og mineraler. Antallet af underernærede er øget i perioden 2014 til 2017. FN’s fødevareprogram peger på klimaændringer og væbnede konflikter som to af årsagerne til forøgelsen. Når regnen udebliver år efter år, og folk mister både afgrøder og husdyr, bliver det et skræmmende eksempel på, hvordan klimakrisen rammer. Når civile i konfliktområder ikke kan få mad, viser det, hvor brutal en krigs skjulte konsekvenser kan være. Det er med til at illustrere, hvordan de forskellige Verdensmål hænger sammen.

Sult hænger også tæt sammen med fattigdom, og for at løse sultproblemet må vi bekæmpe fattigdommen. Desuden kræver det en målrettet indsats for et bæredygtigt landbrug. FN- organisationer, NGO’er og andre internationale aktører kan hjælpe udviklingslande med at videreudvikle deres landbrug på en måde, som er bæredygtigt, og som modvirker sult. Hvis
det lykkes os at forbedre levevilkårene for småbønder og andre landbrugsarbejdere, som ikke selv ejer jorden, samt at sikre flere kvinder adgang til såsæd, foder, gødning, redskaber og teknologi, er vi kommet et godt stykke vej.

Teologisk refleksion

”Giv os i dag vort daglige brød” hedder det i den bøn, som Jesus lærte disciplene at bede (Matthæus 6,11). Troen på Gud og tilliden til Guds omsorg gælder for hverdagen og dens grundlæggende behov. Hvis vi ikke får den daglige næring, vi behøver, vil vi miste livskraft og bukke under. Det var en virkelighed, som Jesus godt kendte i sin samtid – på samme måde, som den i vor tid rammer millioner af uskyldige og forårsager lidelse og død.

”Vort daglige brød” er det, vi behøver hver dag, og vi skal huske, at det er nok. Vi skal ikke hamstre, og vi skal ikke tillægge os forbrugsvaner, som belaster naturen og fællesskabet unødigt.

Jesus lærer os at bede i flertal i solidaritet med alle, som sulter. Vi skal ikke kun være optaget af at tilfredsstille vores egne behov, men kæmpe – i bøn og arbejde – for en verden, hvor alle får den mad, de behøver. ”Giv I dem noget at spise!” sagde Jesus til disciplene, da mange tusinde var samlet på et øde sted uden mad. På underfuld vis blev de knappe ressourcer forvandlet til nok mad til alle. En del af underet var, at fisken og brødene blev fordelt ligeligt til alle. På den måde blev madmangel vendt til overflod (Matthæus 14,14-21).

Spørgsmål

Hvilken mening har det at bede ”Giv os i dag vort daglige brød” i vores overflods- og forbrugersamfund?

Nogen har sagt: ”Hvis jeg er sulten, er det et materielt problem; hvis min næste sulter, er det et åndeligt spørgsmål.” – Hvad har andres sult med tro og åndeligt liv at gøre?

Bøn

Jesus Kristus, du livets brød, bryd uretten i stykker. Jorden er din.

Lær os at dyrke den med visdom og varsomhed.

Lær os at dele vort daglige brød.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Hvordan kan vi følge Jesu bud om at give mad til dem, der sulter på en måde, som både varetager værdigheden hos dem, der modtager, og som styrker deres egen evne til at brødføde sig selv?

Salme

”Se, hvilket menneske.”
Hans Anker Jørgensen, DDS 68

”Menneske, din egen magt.”
Lars Busk Sørensen, DDS 370

”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord.”
C.R. Sundell / K.L. Aastrup, DDS 728