12 Ansvarligt forbrug og produktion


Se præsentation

Verdensmål 12 handler om, hvordan vi kan producere og forbruge varer på en måde, som sikrer, at der er ressourcer tilbage – også til fremtidige generationer. Hver enkelt af os kan bidrage til, at vi når dette mål.

De varer, vi køber, er en del af et globalt marked, hvor mennesker og miljø påvirkes i hele produktionskæden. For at vi kan købe en t-shirt, har nogen dyrket, plukket og bearbejdet bomuld. Så er bomulden blevet til et stykke tøj på en fabrik, hvor nogen har syet og pakket. Derefter er t-shirten blevet fragtet til en butik. I alle led må vi tænke i bæredygtighed, hvis vi skal formå at reducere brugen af ressourcer. Hvis vi som forbrugere vælger produkter, som tager hensyn til netop dette, og vi i tillæg vælger genbrug og produkter med lang levetid, så har vi taget vigtige skridt mod at nå dette mål.

Samtidig kan vi som forbrugere ikke påtage os hele ansvaret for, at produktionskæden bliver bæredygtig. Myndigheder og virksomheder må sørge for, at det faktisk er muligt for forbrugere at vælge produkter, som er miljøvenligt produceret. Affald skal håndteres på en forsvarlig måde, og vi skal have miljøkrav til produktion og forvaltning.

Hvis vi virkelig skal nå dette mål, handler det ikke bare om at have mulighed for at vælge et bæredygtigt alternativ, men om at alle alternativerne er bæredygtige.

Teologisk refleksion

Da Gud skabte manden og kvinden, gav han dem til opgave at lægge jorden under sig og ‘herske over’ fisk, fugle og dyr (1 Mosebog 1,28). Nogle gange er det blevet tolket som et guddommeligt tegn til at udnytte naturen og dens ressourcer. Det er en fejltolkning, for råderetten er givet sammen med råd om god forvaltning.

Dette kommer klart til udtryk i den anden skabelsesberetning (1 Mosebog 2,15) om mennesket i Edens have. Gud satte Adam til at ‘dyrke og vogte’ haven. At være skabt i Guds billede handler om at være i kommunikation med Gud: Gud taler til mennesket og giver det til opgave at være forvalter
af goderne i skaberværket. Mennesket svarer på tiltalen gennem ansvarlig (af: an-svar) handling.

Men mennesket lokkes til selvcentreret forbrug og uansvarlig forvaltning. Det skete med de to i Edens have. Tilsvarende fortællinger finder vi mange af i Bibelen, f.eks. da Jesus fortalte om den rige bonde (Lukas 12,13-21). Han troede, at rigdom og forbrug var en sikker vej til det gode liv. Men sådan er det ikke, siger Jesus: “Tag jer i agt for al slags griskhed! For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.”

Spørgsmål

Da folket Israel fik manna at spise i ørkenen, fik de besked om at samle nok til dagens behov (2 Mosebog 16,15-18). Kan den fortælling lære os noget om ansvarligt forbrug?

Drøft, hvad der menes med ansvarlig produktion.

Bøn

Herre, vor hyrde,
Lad os ikke mangle noget, og vis os, hvad vi har.
Lær os at værdsætte ressourcerne genbruge og gøre gammelt nyt.
Tak for alle dine gaver, som vi får i overflod.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Er der noget I kan gøre i jeres lokalmiljø for at hjælpe hinanden til at leve
mere bæredygtigt? Se for eksempel sustaindaily.dk for at få inspiration.

Salme

”Jeg ejer både mark og eng.” Jens Smærup Sørensen, HS 129

”Der går gennem verden en hinkende dans.” (Guldkalven) Holger Lissner/Willy Egemose, 100 Salmer 882