9 Industri, innovation og infrastruktur


Se præsentation

Industrialisering, innovation og infrastruktur – tre ord med ‘i’, som har haft stor betydning for udviklingen af vores moderne samfund. Verdensmål 9 handler om, at vi skal opbygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering og bidrage til innovation.

Infrastruktur er det underliggende system, som skal til for at få samfundet til at fungere. Det er veje, jernbaner, lufthavne, vandforsyning, kloaksystem, strømforsyning og mobilnet for at nævne et par eksempler. Innovation associeres ofte med opfindelser, men det er mere omfattende end som så. Innovation handler om at skabe samfundsforandringer. Thomas Edisons opfindelse af lyspæren er et eksempel, udviklingen af internettet et andet. For at en ny opfindelse skal blive til innovation, kræver det, at samfundet er klar til forandringer.

Mange udviklingslande mangler industri og infrastruktur, og et vigtigt led i disse landes udvikling er at få dette på plads. Det er et problem i hele verden, at meget af industrien og infrastrukturen er baseret på fossile energikilder. Den opgave, verdenssamfundet står over for, er dels at sikre, at fattige lande får industri og infrastruktur, dels at skifte de miljøskadelige ordninger ud med bæredygtige løsninger. Vi har brug for innovation, for at det skal lykkes.

Teologisk refleksion

I Bibelen bliver skabelse forstået som en kontinuerlig proces, ikke først og fremmest som en hændelse ved tidens begyndelse. Lovsangene i Salmernes bog beskriver Guds skabergerning i nutid, knyttet til erfaringerne af ny nåde til liv hver eneste dag. ”Du sender din ånd, og der skabes liv, du gør jorden ny” (Salme 104,30).

Tiden står aldrig stille. Som individer og samfund oplever vi løbende forandringer i form af vækst og bevægelse. Det er ikke muligt at standse tiden eller at gå tilbage til tider, som var engang.

Den, der pløjer, må have blikket rettet frem, siger Jesus (Lukas 9,62: ”Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige”.) At pløje er at rydde grunden til vækst og fremtid. Flere af Jesu lignelser peger i samme retning: Den om sennepskornet, som bliver til et stort træ, understreger kraften, som er skjult i et lillebitte frø (Matthæus 13,31-32). Tro giver grundlag for håb, og troen på en fremtid med bedre vilkår for retfærdighed og fred.
Innovation er det samme som fornyelse. Alt, hvad Gud har skabt, bærer kraft til fornyelse og forvandling. Den kraft har vi del i som Guds medarbejdere; enhver af os er kaldet til indre fornyelse (Romerbrevet 12,2) både til vores eget liv og til det samfund, vi har hjemme i.

Spørgsmål

Giv eksempler på, at fornyelse har været forandring til et bedre samfund for alle at leve i. Hvad er kendetegnene på en sådan fornyelse?

Hvordan vil I beskrive en god og bæredygtig infrastruktur?

Bøn

Gode Hellige Ånd, inspirer os,
og lad os bruge vore evner og idéer
til fælles bedste.
Hjælp os at bygge broer og samfund, lægge planer og veje,
så mennesker kan mødes og mættes,
og naturen kan fortsætte med at blomstre.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Verden har udviklet sig ved hjælp af store og små opfindelser fra nær og fjern. Har I en idé til noget, som kan løse et problem eller gøre samfundet bedre?

Kender I nogen, som arbejder med innovation for en bæredygtig verden?

Salme

”Du lagde i det mindste frø, der skjuler sig i jorden.”
Michael Nielsen/Erling Lindgren, 100 salmer 809

”Gå gennem byens lange lige gader.”
Holger Lissner, 100 Salmer 835