8 Anstændige jobs og økonomisk vækst


Se præsentation

For mennesker i den arbejdsdygtige alder, som er raske og ikke under uddannelse, er det vigtigt at have et job. Ved at arbejde bidrager vi til samfundet, samtidig med at vi tjener til livets ophold og får mulighed for at udvikle os. Når arbejdet i samfundet fordeles på en god måde, repræsenterer det menneskeheden, når den er bedst. Vi bidrager med forskellige evner og idéer, med omsorg og muskelkraft, og tilsammen bliver det et maskineri, som dækker de mange behov, der er i samfundet.

Desværre arbejder alt for mange mennesker under dårlige forhold, og de tjener ikke nok til at komme ud af fattigdom.
I Verdensmål 8 står der, at alle verdens stater skal fremme varig, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle. Det forudsætter økonomisk fremgang, hvis udviklingslande skal løfte befolkningerne ud af fattigdom. Der er behov for anstændige jobs til alle, og der er behov for bæredygtig økonomisk vækst. At arbejdet skal være anstændigt, er væsentligt. For arbejdsfordeling kan også repræsentere menneskeheden, når den er værst. Når mennesker tvinges til slavearbejde eller udnyttes til at arbejde hårdt for en ussel løn, er det undertrykkelse og ikke udvikling.

Teologisk refleksion

”En arbejder er sin løn værd”, sagde Jesus, da han sendte disciplene ud i tjeneste (Lukas 10,7). Ordene gælder enhver ærlig arbejder, og de er sikkert udsprunget af Jesu egen arbejdserfaring som tømrer (Markus 6,3). Arbejdslivet har næppe givet Jesus udelukkende gode minder, men også erfaringer om hårdt slid for en usikker løn på bygherrers nåde. De erfaringer kan have givet næring til drømmen om en tid, hvor folk bygger huse, som de selv får lov at bo i (Esajas 65,21).

I lignelsen om arbejderne i vingården (Matthæus 20, 1-16) vender Jesus arbejdslivets gældende værdiskala på hovedet. Ved at lade de sidste være de første fremhæver Jesus alles ligeværdighed og anstændighed, uanset deres sociale og præstationsrelaterede rang. Jesus bekræfter arbejdets værdi ved samtidig at fastholde arbejderens ukrænkelige værdi. Det er direkte uanstændigt at reducere arbejderen til et led i en produktionskæde i jagt efter fortjeneste.

Bibelen fremstiller arbejde som tjeneste – for Gud, for næsten og for hele skaberværket (1 Mosebog 2,15). Arbejde er derfor et gode, som virkeliggør det, Gud har kaldet os til. Vækst er en naturlig konsekvens af arbejde; det er god vækst, når den er bæredygtig og bidrager til alles velfærd.

Spørgsmål

Hvad forstår I ved begrebet anstændig? Hvilke værdier udtrykker det?

Nogle opfatter økonomisk vækst som et samfundsgode, andre regner det som et samfundsproblem. Kan vi på grundlag af Bibelen og den kristne tro mene noget om dette?

Bøn

Jesus Kristus, vor bror, du som går med os på hverdage og helligdage,
lad os alle deltage med de evner og kræfter, vi har.

Lad os dele arbejde og ansvar mellem os, uden tvang og med glæde.
Lad der blive vækst, der hvor det er nødvendigt, og lær os at takke og nøjes med det, der er nok.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Ved I, om noget af det, I ejer, er produceret af dårligt lønnede arbejdere ude i verden?

Hvad kan I sammen med andre gøre for at bekæmpe uværdige forhold i tekstilindustrien eller andre industrier, som vi er afhængige af?

Salme

”Når jeg er træt og trist, når modet svigter.”
Hans Anker Jørgensen DDS 658

”Nu går solen sin vej.”
Holger Lissner, DDS 786

”Du, som har tændt millioner af stjerner.”
Johannes Johansen, DDS 787