6 Rent vand og sanitet


Se præsentation

De store civilisationer, som er vokset frem gennem historien, har alle ligget i nærheden af vand. Mesopotamien havde Eufrat og Tigris, Ægypten havde Nilen. Vand har til alle tider
været livsvigtigt for enkeltindivider og grundlæggende for velfungerende samfund. Vi har brug for drikkevand for at leve, og når der kun er urent vand tilgængeligt, kan det føre til sygdom. Derfor er det så alvorligt, at en ud af ni i verden ikke har adgang til rent vand.

En ud af tre har ikke adgang til gode sanitetsforhold. For at sanitetsforholdene kan betragtes som gode og ordentlige, skal toilettet være bygget sådan, at ens hud ikke kommer i kontakt med afføring, og at man har mulighed for at vaske hænder efter et toiletbesøg. Desuden er det vigtigt, at toilettet er afskærmet, og det ikke er farligt at komme derind. Mange steder i verden bliver kvinder f.eks. udsat for overfald og voldtægt, hvis de går på toilettet efter mørkets frembrud. I udviklingslande er der mange, som dør på grund af sygdomme knyttet til dårlige sanitære forhold. De dør af sygdomme, som kan behandles, og som kunne være undgået.

I Verdensmål 6 står der, at vi skal sikre rent vand og gode sanitære forhold til alle inden 2030. Den gode nyhed er, at der findes tilstrækkeligt med vand til alle. Udfordringen er at fordele vandet og sørge for, at det holdes rent. Det er relativt enkelt at bygge trygge, hygiejniske toiletter, sværere er det at sprede viden om, hvordan det skal gøres. Også dette Verdensmål er en forudsætning for at nå mange af de andre Verdensmål. Ikke mindst er det et grundlæggende forhold for menneskers værdighed.

Teologisk refleksion

De mennesker, som Bibelen fortæller om, levede i landområder præget af tørke. De vidste, hvor afgørende adgang til rent vand er for alt liv. Vand er en gave fra himmelen, både i fysisk og åndelig forstand. Fortællingen om Edens Have begynder med at beskrive, hvor goldt og øde det var, før Gud lod det regne på Jorden. Da brød en kilde frem og vandede hele agerjorden. Dermed var betingelsen for liv givet, og Gud ”formede mennesket af jord”, ”så mennesket blev et levende væsen” (1. Mosebog 2,4-7). Videre i fortællingen hører vi om floden, som gav vand til alt, der voksede i haven. Floden delte sig i fire strømme, fortælles det, som en påmindelse om, at vand er til fordeling og ikke skal begrænses til ét løb, som kun nogle få har adgang til.

I tider med tørke findes der mange eksempler på, at de som sidder på magten, sikrer sig kontrol over vandkilder og knappe ressourcer uden at have blik for de fattige og deres behov. Sådan var det også i bibelsk tid. Profeterne reagerede på denne uretfærdighed og forkyndte om en tid, hvor alle, som tørster, skulle kunne få vand (Esajas 55,1). Rent vand er Guds gode gave til alles bedste; det er uretfærdigt at gøre det til en handelsvare, som er forbeholdt nogle få.

Spørgsmål

Hvordan kan vi begrunde retten til rent vand, både etisk og teologisk?

Bøn

Jesus Kristus, du som giver os levende vand,
lad os tørste efter retfærdighed,
og stil vor tørst.

Lær os at bygge en verden, hvor alle har værdige kår.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

At sikre mennesker adgang til rent vand og gode sanitære forhold er grundlæggende for udvikling. Jo mere et tema som dette bliver omtalt i det offentlige rum, jo mere sandsynligt er det, at politikerne vil løfte sagen i internationale fora. Er der noget, som I kan gøre, for at øge opmærksomheden om Verdensmål 6?

Salme

”Måne og sol, vand luft og vind.”
Britt G. Hallquist/Holger Lissner, DDS 13

”Til himlene rækker din miskundhed, Gud.”
B.S. Ingemann, DDS 31

”Spænd over os dit himmelsejl.”
Leif Rasmussen, DDS 29