Forord

Birgitte Qvist-Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp
Peter Blum Samuelsen, DMRU
Jens Vesterager, ADRA Danmark
Birger Nygaard, Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Verdensmålene repræsenterer noget nyt og noget gammelt. Kampen for fred, miljø og retfærdighed er på ingen måde ny. Men det er aldrig før sket, at verdens ledere er blevet enige om så omfattende og ambitiøse mål for fremtiden. Verdensmålene skaber en ny drivkraft. De giver os en chance, som vi må gribe. Det skylder vi alle, som fortsat lever i fattigdom og uretfærdighed. Det skylder vi de nye generationer, som skal arve jorden.

For at nå Verdensmålene er vi afhængige af, at mange arbejder for dem. Det er summen af alle menneskers engagement og handlinger, som bestemmer udviklingen. Til hverdag kan vi vælge klimavenlige løsninger, etisk produceret tøj, eller vi kan samle plastik i strandkanten. For at ændre de grundlæggende strukturer, som skaber konflikt, uretfærdighed og klimaproblemer, må vi være mange, som går sammen. Vi må organisere os og arbejde gennem lokalsamfund, organisationer og internationale netværk.

Verdensmålene er resultatet af en lang proces, der gik forud for selve vedtagelsen. I løbet af to år bar repræsentanter for rige og fattige lande, for unge og gamle, etniske mindretal, sårbare grupper, regeringer, civilsamfundsorganisationer, religiøse samfund og mange flere deres viden om verdens tilstand, bekymringer, anfægtelser og håb frem for FN. Således var både Kirkernes Verdensråd, Det lutherske Verdensråd og ACT Alliance, som Folkekirkens Nødhjælp er en del af, sammen med mange andre med til skabe visionen og sætte ambitionen. For som kristne og som kirker har vi noget at bidrage med. Vi har endda et ord for jorden og alt, som er derpå: Guds skaberværk, som vi har et fælles ansvar for at forvalte og passe på.

Kirker og menigheder er nogle af de stærkeste lokale netværk, vi kender. Repræsenteret i by og på land, på øer og fastland, i nord og syd. Som kirkelige organisationer, der arbejder med at bekæmpe verdens fattigdom, har vi et stort og konstant ønske om at engagere enkeltpersoner, kirker og menigheder i arbejdet for at gøre verden til et bedre sted.

Vores organisationers arbejde foregår sædvanligvis i fremmede kontekster. Der er langt derud, hvor fattigdom, sult eller ufred hærger.
Og det kan synes svært at se, hvordan man som enkeltperson eller gruppe kan gøre en forskel for mennesker så langt væk.

Som kristne har vi en forpligtelse til at handle på den uretfærdighed, vi oplever. Men det kan være udfordrende – for hvor skal man begynde? Verdensmålene er et godt sted, for de giver netop rammen for lokal handling med global påvirkning.

I denne bog finder vi refleksioner over, hvad Bibelen og kristendommen har at sige om de enkelte Verdensmål. Temaerne er langt fra nye for kirken, men forhåbentlig kan denne bog inspirere til nye vinkler, tanker og handling. Bogen er tiltænkt at kunne bruges i mange sammenhænge; i kirker, bibelgrupper, til andagt, prædikenforberedelse eller i arbejdet med børn og unge. Fortsæt selv listen!

Vi håber, at Verdensmålsbogen vil inspirere og opmuntre til både refleksion og handling. Som brødre og søstre står vi sammen verden over med ønsket om en bæredygtig, fredelig og retfærdig verden.

God fornøjelse!