7 Bæredygtig energi


Se præsentation

Som mennesker forbrænder vi energi, når vi f.eks. bruger kroppen til at arbejde. Til alle tider har vi også brugt Jordens ressourcer til at fremstille energi. Man har brugt møller ved vandfald til at male korn, ild til at varme mad og vind til at sejle over havet. De energikilder, Jorden byder på, har ført til udvikling for mange. Samtidig er de mest brugte energikilder meget skadelige for klimaet og miljøet. Derfor er det så vigtigt, at verdenssamfundet nu vælger bæredygtig energi. På den måde kan vi løse fattigdomsudfordringen og klimakrisen, uden at det ene bliver på bekostning af det andet.

I FN’s Verdensmål 7 står der, at alle mennesker skal have adgang til bæredygtig energi til en overkommelig pris inden 2030. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, bruger tre milliarder mennesker røgfyldte ovne eller bål for at tilberede mad, og omkring fire millioner dør hvert år som følge af denne skadelige røg.

Skal vi nå Verdensmål 7 om bæredygtig energi, kræver det en stor satsning. Vi må gøre den grønne energi mere effektiv, og vi må sikre, at alle kan købe strøm til en pris, de har råd til. Alle skal have mulighed for at lave mad uden sundhedsskadelig røg og for at kunne læse lektier med lys, når solen er gået ned.

Teologisk refleksion

Ordet ‘energi’ er oprindeligt græsk og betyder styrke eller kraft – det
der skal til for at udføre et arbejde. Sådan bruges det også i Det Nye Testamente, først og fremmest med henvisning til Guds kraft, som giver mennesker styrke til at udføre de opgaver, de har fået (Kolossenserbrevet 1,29).

Det kan være et vigtigt perspektiv at have med sig i vores moderne brug af energibegrebet. Energi er grundlæggende en ressource, vi modtager som naturens gave, og som vi er sat til at forvalte til alles bedste. Vi er ganske vist i stand til at lagre energi og måle den styrke, den har, men det vil altid være afhængigt af, at solen skinner, vinden blæser, eller regnen strømmer ned.

Jesus minder os om, at Gud ”lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige” (Matthæus 5,45). Gud lader naturens energikilder komme alle til gode som nådefulde udtryk for skabelsens livsbringende døgnrytme og årstidernes gang. Det rummer en forestilling om oprindelig renhed med kald til at værne om skaberværket og arbejde for samfundsstrukturer, som sikrer alle adgang til disse goder.

Spørgsmål

Hvornår kan man sige, at energi er bæredygtig? Diskutér dette i et etisk perspektiv.

Hvad skal der til, for at det giver mening at sige, at alle har adgang til bæredygtig energi?

Bøn

Gud, du som har givet os skaberværket i al sin kraft, med rislende vandløb og varmende solskin, hjælp os med at forvalte energien til alles bedste.

Lær os at tage vare på naturens gaver. Giv lys og varme i hjem over hele verden.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Kan I gøre noget for at reducere forbruget af fossile energikilder – som privatpersoner, som gruppe eller gennem politisk påvirkning? Måske er der noget, man kan gøre på alle tre niveauer?

Salme

”Du, som gir os liv og gør os glade.”
Hans Anker Jørgensen, DDS 369

”Vi pløjed og vi så’de.”
Matthias Claudius/Jane M. Campbell (Jacob Knudsen), DDS 730