Mål 12:

Ansvarligt forbrug og produktion

Spørgsmål

Da folket Israel fik manna at spise i ørkenen, fik de besked om at samle nok til dagens behov (2 Mosebog 16,15-18). Kan den fortælling lære os noget om ansvarligt forbrug?

Drøft, hvad der menes med ansvarlig produktion.

Udfordring

Er der noget I kan gøre i jeres lokalmiljø for at hjælpe hinanden til at leve
mere bæredygtigt? Se for eksempel sustaindaily.dk for at få inspiration.

Bøn

Herre, vor hyrde,
Lad os ikke mangle noget, og vis os, hvad vi har.
Lær os at værdsætte ressourcerne genbruge og gøre gammelt nyt.
Tak for alle dine gaver, som vi får i overflod.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17