Mål 7:

Bæredygtig energi

Spørgsmål

Hvornår kan man sige, at energi er bæredygtig? Diskutér dette i et etisk perspektiv.

Hvad skal der til, for at det giver mening at sige, at alle har adgang til bæredygtig energi?

Udfordring

Kan I gøre noget for at reducere forbruget af fossile energikilder – som privatpersoner, som gruppe eller gennem politisk påvirkning? Måske er der noget, man kan gøre på alle tre niveauer?

Bøn

Gud, du som har givet os skaberværket i al sin kraft, med rislende vandløb og varmende solskin, hjælp os med at forvalte energien til alles bedste.

Lær os at tage vare på naturens gaver. Giv lys og varme i hjem over hele verden.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17