Mål 11:

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Spørgsmål

Er Bibelens tvetydige syn på byen aktuel
i vor tid? Er der specielle træk ved en by, som fremmer ulighed mellem mennesker?

Hvordan kan visionen om det nye Jerusalem inspirere vores forestilling om bæredygtige byer og samfund?

Udfordring

Satser lokalpolitikerne, der hvor I bor, på en bæredygtig udvikling? Kan I påvirke dem til at blive bedre til det?

Bøn

Gode Hellige Ånd, du som er til stede, der hvor mennesker mødes,
gå gennem vore gader og dans på vores torv.

Hjælp os til at bygge trygge byer med plads til alle.
Lad planter og træer, håb og fremtid spire her, hvor vi bor.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17