Mål 16:

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Spørgsmål

Hvad kendetegner en bibelsk forståelse af fred og retfærdighed sammenlignet med den almindelige brug af disse begreber?

Drøft udsagnet: ”Der findes ingen virkelig fred uden retfærdighed og ingen virkelig retfærdighed uden fred.” Brug konkrete eksempler fra den tid, vi lever i.

Udfordring

Har I forslag til ting, som kan gøres, for at hjælpe mennesker, som oplever vold i nærmiljøet?

Findes der noget vi her i Danmark kan gøre, for at bekæmpe vold andre steder i verden, hvad enten det er krig, brud på menneskerettigheder eller andre typer voldsudøvelse?

Bøn

Fredens Gud,
vi beder om at alle, som er udsat for vold og overgreb,
må rejses op og finde fred.
Bevar vore hjerter,
og styrk institutionerne, som bevarer retten iblandt os.
Led vore fødder ind på fredens vej.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17