Mål 13:

Klimaindsats

Spørgsmål

Hvordan kan troen på Gud som skaber motivere os til at arbejde for at stoppe klimaforandringerne og til at øge menneskers beredskab for at tilpasse sig klimaforandringerne?

Det Gamle Testamente fremstiller regnbuen som et pagtstegn og et løfte om, at Gud ikke vil ødelægge skaberværket.
Er denne forståelse relevant i dag?

Udfordring

Det vil ikke lykkes os at løse klimakrisen uden at politikerne tager aktivt fat. Hvordan kan du/I udfordre politikere på lokalt og nationalt niveau til at reducere drivhusgasserne i tråd med Paris-aftalen?

Bøn

Gud, vi mærker, at dit skaberværk sukker under vægten af vores jag.
Se i nåde til os, og hjælp os til at vende om, selv om ændringerne koster.
Sammen med resten af skaberværket længes vi efter liv og lægedom for vor jord.
Styrk os i kampen og håbet.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17