Mål 5:

Ligestilling mellem kønnene

Spørgsmål

Drøft mulige årsager til, at kristne kirker ofte har været tvetydige, når det gælder ligestilling mellem kønnene.

Hvordan kan vi fastholde sammenhængen mellem mangfoldighed og ligeværd i arbejdet for ligestilling mellem kønnene?

Udfordring

Kan I, der hvor I er, tydeliggøre at alle piger, drenge, kvinder og mænd har samme værdi og skal have de samme rettigheder?

Bøn

Gud, du som har skabt os som menneskebørn,
som mand og kvinde og søskende – du bærer os i dit moderhjerte,
og er far til alle, som kaldes børn. Lad os vandre sammen i frihed og værdighed.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17