Mål 15:

Livet på land

Spørgsmål

Tidligere blev udtrykket ”at holde hus med” brugt om at have ansvar for en husholdning på en god måde. Hvad indebærer det, at mennesker har et særligt ansvar for at forvalte skaberværket og holde hus med alt liv på Jorden?

Hvilken mening giver det at tale om, at vi mennesker er i slægt med alt liv på Jorden?

Udfordring

At tage vare på livet på land er en sag for både den internationale, nationale og lokale politiske scene. Har I eksempler på dilemmaer, hvor naturværn står imod andre interesser? Hvad kan vi gøre for at blive bedre til at tage vare på naturen?

Bøn

Gud, du som har givet liv til alt det, der myldrer og kryber og flyver,
væk en ærefrygt for alt levende i os.
Hjælp os at træde varsomt og lade mangfoldigheden leve.

Tak for at alt hører med i helheden.
Lær os at finde vor plads i din myldrende verden.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17