Mål 10:

Mindre ulighed

Spørgsmål

Hvilke problemer skaber stigende ulighed for bæredygtig udvikling?

Profeterne i Det Gamle Testamente kritiserede datidens elite for at bygge deres rigdom på uretfærdighed og magtmisbrug. Er det en aktuel problemstilling i vor tid?

Udfordring

Hvilke aktører i jeres lokalsamfund bidrager til at reducere den økonomiske ulighed mellem jer, der bor der?

Kan I gøre noget for at styrke dette arbejde?

Er der noget, I kan gøre for at sætte ulighed (lokalt, nationalt eller internationalt) på den politiske dagsorden?

Bøn

Jesus Kristus, du som ikke gør
forskel på folk,
gør os mere lig dig.
Giv os visdom og vilje til at dele.
Lad grådighed give efter for retfærdighed, og giv os mod til at tage imod hverandre, på tværs af det, som skiller os.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17