Mål 17:

Partnerskaber for handling

Spørgsmål

Hvilket ansvar har lande som Danmark for, at Verdensmålene også kan blive opnået i verdens udviklingslande?

Udfordring

Hvilke samarbejdspartnere er aktuelle for jer (som menighed, kirke, organisation) i arbejdet med at fremme Verdensmålene? Og hvilke muligheder og udfordringer vil samarbejdet med dem give?

Hvordan kan man fastholde det særligt kristne i et sådant samarbejde med andre i samfundet?

Bøn

Gud, alles far, du, som har skabt os til hinanden,
lad os erfare, at vi er søskende.
Tilgiv os, når vi glemmer det,
og væk søskendekærligheden i os på ny.

Lad os gå side om side mod en bedre fremtid.
Lad dit rige komme!

Alt og alle i dine hænder, Gud. Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17