Mål 2:

Stop sult

Spørgsmål

Hvilken mening har det at bede ”Giv os i dag vort daglige brød” i vores overflods- og forbrugersamfund?

Nogen har sagt: ”Hvis jeg er sulten, er det et materielt problem; hvis min næste sulter, er det et åndeligt spørgsmål.” – Hvad har andres sult med tro og åndeligt liv at gøre?

Udfordring

Hvordan kan vi følge Jesu bud om at give mad til dem, der sulter på en måde, som både varetager værdigheden hos dem, der modtager, og som styrker deres egen evne til at brødføde sig selv?

Bøn

Jesus Kristus, du livets brød, bryd uretten i stykker. Jorden er din.

Lær os at dyrke den med visdom og varsomhed.

Lær os at dele vort daglige brød.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17