Mål 3:

Sundhed og trivsel

Spørgsmål

Drøft påstanden om, at sundhed i bibelsk forstand først og fremmest handler om helhed og gode relationer.

I international økumenisk sammenhæng er “health justice” (retfærdig sundhed) et vigtigt tema. Er det et aktuelt tema i jeres kontekst?

Udfordring

Migranter er et eksempel på en gruppe, som ofte kan være i en sårbar helbredssituation. Mange mangler adgang til de primære sundhedsydelser. Kan I komme i tanke om andre grupper, som er i en vanskelig situation, når det gælder sundhed, enten i lokalmiljøet eller andre steder i verden?

Hvad kan I gøre for at forbedre disse gruppers mulighed for bedre sundhed og trivsel?

Bøn

Gode Helligånd, du livspust i vor krop, vi beder for alle, som lever med smerte og kæmper mod dødskræfterne.
Lær os at dele håb, trøst og helse
Tak for alt, som styrker liv og sundhed.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Mål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17